Szín és Vonal

Makoldi Sándor (1945-2017) festőművész grafikai kiállítása
a tokaji Világörökségi Bormúzeum tetőterében Makoldi Sándor 55 éve nősült be abba a tokaji pedagógus családba, ahol apósa: Pap Miklós, most 60 éve alapította a Tokaji Múzeumot, ezért ő lett Tokaj első díszpolgára, s nemrég róla nevezték el a Tokaji Népfőiskolát.

kiállításon is bemutatkozott itt (a feleségével is), majd a művész pályát választó gyermekeivel, akik ma is tokaji-keresztúri lakosok. A debreceni Tanítóképző Főiskolán tanított 40 évig, de mellette az ország egész területén (és azon túl is) számtalan önálló kiállítása volt. Grafikai munkája is jelentős, az utolsó: a lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet épületének homlokzatát díszítő kb. 50 m-es fríz volt, amit restaurátor lánya kivitelezett.

Néprajzi gyűjteménye pedig 2016-tól a régi Tokaji Múzeum épületének
padlásterében látogatható jelenleg. Halála után életműve bekerült a debreceni és a tokaji Értéktárba.


Tokaji műtermében élete végéig szívesen dolgozott. Munkáiból Tokaj 950 éves fennállásának évfordulóján kis ízelítőt kaphatunk megint. Grafikai válogatás vezeti be a jubileumi kiállítást, mely nyár végén a család művész tagjainak alkotásaival bővül ez évben. Életművének korai (absztrakt) képei mellett a feleség: Makoldiné Pap Gizella festményeivel, a lánya: Makoldi Gizella textil-képeivel, és a fia: Makoldi Sándor Gyula szobraival.
2023. június közepétől augusztusig mindenkit szeretettel várunk!