Múzeummal a múzeumért Egyesület

Az egyesület célja a múzeum anyagi és erkölcsi támogatása, hozzájárulás a fenntartásához, a szakmai tevékenységének valamint a kulturális javak megőrzésének és közkinccsé tételének elősegítéséhez, a nagyközönség számára történő bemutatását mind írott, mind kiállítás, mind pedig rendezvények formájában. A múzeumban folyó munka iránt érdeklődők összefogása, és bevonásuk a múzeum mindennapi életébe.

 

  • A Tokaji Múzeum gyűjteményei, tudományos és közművelődési tevékenysége iránt érdeklődők összefogása.
  • Elősegíti a város történelmi feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését, közreadását.
  • A honismeret és kultúra ápolásával, terjesztésével segíti a város és az ide érkező látogatók műveltséggyarapító és turisztikai tevékenységét.
  • A kulturális és természeti értékek, az épített környezet védelme, gondozása, megóvása, népszerűsítése. A város kulturális életének színesítése, a társadalomtudományi, művészeti, környezetvédelmi ismeretterjesztés megvalósítása.
  • Közönségkapcsolat kialakítása más hazai és külföldi múzeumokkal. Kapcsolatépítés és együttműködés más múzeumok baráti köreivel, illetve egyesületeivel.
  • A Tokaji Múzeum anyagi és erkölcsi támogatása: rendezvényeivel, szervezett előadásaival bővíti, népszerűsíti a múzeum közművelődési, ismeretterjesztő tevékenységét. A tagság bevonása konkrét múzeumi feladatok ellátásába.

Minta nyújtása a szabadidő tartalmas eltöltésére, a közösség érdekében végzett együttes cselekvésre ösztönzés.

Múzeummal a múzeumért Egyesület adószáma: 19306634-1-05

Nyilvántartási szám: 05-02-0066063

Múzeummal a múzeumért Egyesület számlaszáma: Takarékbank Zrt. 50435995-14445507

„A Múzeummal a múzeumért Egyesület” részletes közhiteles adatait és beszámolóit ezen a linken éri el: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke